1-                اگر هرم سنی یک کشور به شکل مثلث باشد، ویژگی جمعیتی آن کشور چگونه است؟

الف) جمعیت جوان، رشد جمعیت ثابت                             ب) جمعیت پیر، رشد جمعیت زیاد

ج) جمعیت پیر، رشد جمعیت کم                                      د)جمعیت جوان، رشد جمعیت زیاد  

۲-            کدامیک از شاخصهای زیر شاخص مهمی برای ارزیابی وضعیت بهداشت یک کشور است؟

الف) امید به زندگی             ب) نسبت کشندگی                  ج) میزان مرگ و میر        د)میزان مرگ و میر شیرخواران

 ۳-          برای اولین بار در ایران در چه سالی برنامه های جمعیتی بطور جدی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت؟

الف)1341              ب)1334                       ج)91345                           د)1370   

۴-         قرص LD جزء کدامیک از روشهای پیشگیری از بارداری می باشد؟

 الف) هورمونی             ب) طبیعی            ج) مکانیکی                 د)دائمی   

۵ – در روز تخمک گذاری ترشحات دهانه رحم چه ویژگی دارد؟

الف)غلیظ و چسبنده                ب) غلیظ و روان              ج) لغزنده و روان                 د) سفت و خشک   

 ۶-    چسب ضد بارداری در چه محلی نباید چسبانده شود؟  

الف) بازو               ب) ران                 ج) شکم                 د) پستان

۷- کدامیک از عوارض آمپول DMPA نیست؟

الف) اختلال قاعدگی         ب) افزایش وزن

ج) سر درد                     د) درد زیر شکم  

۸-  بهترین زمان گذاشتن IUD پس از زایمان چه زمانی است؟

الف)1 هفته پس از زایمان              ب) 4 هفته پس از زایمان  

ج)6 هفته پس از زایمان                د)3 ماه پس از زایمان  

۹-  کدامیک از عوارض توبکتومی نیست؟  

الف)افزایش وزن                        ب)خونریزی محل عمل                ج)عفونت محل عمل               د) حاملگی   

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 11:32  توسط مددزاده  |